Asbest verwijderen

Openlucht- en binnen sanering

Verwijdert veilig, vertrouwd en gecertificeerd asbest

Wij zijn gespecialiseerd in asbestverwijdering en zijn daardoor goed in staat om aan uw wensen tegemoet te komen. Van der Heijden B.V. is SC530 [verwijderen van Asbest] gecertificeerd en ook in het bezit van VCA*-certificaat. Door zo veel mogelijk met vaste mensen en eigen materieel te werken kunnen afspraken snel en betrouwbaar worden nagekomen met een constante kwaliteit.

Professionele asbestverwijdering

Alle medewerkers zijn goed opgeleid en weten zo exact waar men mee bezig is: elk saneringsproject wordt daarom begeleid door een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering. Door onze complete uitrusting zijn de specialisten indien nodig selfsupporting.

De asbestsanering bestaat uit twee onderdelen:

  • Openlucht saneringen (saneren van golfplaten, dakbeschot, leien enz.)
  • Binnen saneringen (oftewel saneren ‘in containment’)

Openlucht sanering

Sloopwerken en Asbestverwijdering van der Heijden B.V. is goed ingericht om grote en moeilijke daken te saneren. Doordat we met eigen verreikers, bobcat en/of mobiele kraan werken, komt er veel minder sjouwwerk aan te pas. Dit komt de snelheid maar zeker ook de veiligheid ten goede.

Sloopwerken en Asbestverwijdering van der Heijden BV voert de asbest met eigen vrachtwagens af, zodat het project vlot en makkelijk kan worden afgehandeld zonder al te veel stagnatie.

De afgevoerde asbest wordt op een daartoe aangewezen stortplaats gestort. Daarnaast zijn de vrachtwagens en machines voorzien van overdruk waardoor er geen verontreinigde omgevingslucht binnen kan dringen.

Binnen saneringen

Zowel grote als kleine binnen saneringen worden door Sloopwerken en Asbestverwijdering van der Heijden BV uitgevoerd. Essentiel is daarbij, dat er een containment gemaakt wordt met voldoende onderdruk. Openingen en eventueel wanden en plafonds worden afgeplakt waarna een afzuiger zorgt voor voldoende onderdruk.

Veiligheid voorop bij asbestsanering

Na het saneren (verwijderen van asbesthoudende materialen en poetsen) wordt er door een erkend en onafhankelijk laboratorium een meting met behulp van pompen uitgevoerd. De lucht die door de pompen wordt gezogen, wordt naderhand ter plaatse geanalyseerd op asbestvezels. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel en waarborgen wij voor de omgeving en onze medewerkers